POLITYKA PRYWATNOŚCI

polityka prywatności

MKK Group Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa, jako właściciel i administrator serwisu internetowego www.pomponart.pl („Serwis”) pragnie zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach serwisu kieruje się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak ażeby poziom obsługi oraz poczucia bezpieczeństwa należał do najwyższych.

W ramach serwisu możecie mieć Państwo możliwość odwiedzenia innych stron internetowych dzięki zamieszczonym linkom, przy czym informujemy, iż każdy z takich portali posiada odrębną, własną politykę prywatności.

Wszelkie działania w ramach serwisu, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem danych osobowych, a podmiotem których byłyby osoby niepełnoletnie, muszą być podejmowane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Wszelkie treści zamieszczone na www.pomponart.pl objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Powyższe dotyczy zarówno treści tworzonych przez redakcję, jak i inne osoby – w tym użytkowników serwisu. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora będzie naruszeniem przepisów prawa.

Serwis www.pomponart.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień lub wniosków, odpowiedzi na pytania i prośby , których obsługa spełni Państwa oczekiwania.

Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne np. do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależeć będzie od decyzji osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez MKK Group Sp z.o.o zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Żadne dane osobowe, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności, wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy (w szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych użytkowników.

Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o użytkownikach serwisu prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników MKK Group Sp z.o.o . zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Informujemy również, że MKK Group Sp z.o.o jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

W trakcie korzystania przez Państwa z serwisu, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą “ciasteczka”/ „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszym serwisie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności Serwisu. Użytkownik serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w ramach Serwisu.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił jakikolwiek formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie sygnalizowana użytkownikom poprzez Serwis.

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez MKK Group Sp z.o.o polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: info@pomponart.pl

 

Informacja dot. danych osobowych w związku z RODO

 

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

MKK Group Sp. z o.o., Ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi konta użytkownika, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszym regulaminie

W związku z przetwarzaniem przez MKK Group Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Pan/Panu:

a/ prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia

b/ prawo do sprostowania danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia

c/ prawo do usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia

d/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia

e/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia

f/ prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia

Klient zapisujący się do newslettera i/ lub powiadomień SMS:

a/ wyraża zgodę na otrzymywanie droga elektroniczną na wskazany adres email i/lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną od Sprzedawcy

b/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę

c/ wyraża zgodę na wykorzystanie komunikacji e-mail i/lub sms w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r Prawo telekomunikacyjne przez Sprzedawcę.

Jednocześnie zapewniamy, że:

§ nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,

§ nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!

§ przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.