REGULAMIN KLUBOKAWIARNI POMPON

regulamin

Właścicielem klubokawiarni Pompon jest MKK Group Sp z.o.o, 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 13 („Właściciel”).

Wyposażenie Klubokawiarni Pompon przeznaczone jest dla dzieci od 6 miesięcy do 10 lat, przy czym sale zabaw w „Strefie Aktywnego Pompona” przeznaczone są dla dzieci od 3 lat, a w „Strefie Raczkującego Pompona” od 6 miesięcy do 3 lat.

Dzieci znajdujące się w lokalu muszą pozostawać pod nadzorem rodziców lub opiekunów. Korzystanie z wyposażenia Klubokawiarni, placów zabaw i obiektów o podobnym charakterze na terenie Klubokawiarni odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność korzystających.

Należy korzystać z wyposażenia Klubokawiarni zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoby nadzorujące dzieci ponoszą pełną i jedyną odpowiedzialność za wszelkie szkody w lokalu spowodowane przez ich dzieci lub osoby będące pod ich nadzorem.

Jedyną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie szkody na osobie lub mieniu dzieci wynikające z korzystania z wyposażenia Klubokawiarni ponoszą osoby nadzorujące dziecko.

Osoby korzystające ze Strefy Zabawy zobowiązane są do pozostawienia obuwia i okryć wierzchnich poza jej terenem. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Strefy Zabawy.

Zabrania się wspinaczki po zewnętrznych ścianach konstrukcji znajdujących się w salach zabaw. Zabrania się nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni. Zabrania się niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju lokalu.

Wszelkie posiłki powinny być spożywane przez dzieci poza terenem Strefy Zabawy.

Korzystanie z poszczególnych elementów wyposażenia sal zabaw powinno być oparte o stopień rozwoju psychofizycznego dziecka, przy czym oceny dokonuje rodzic lub opiekun.

Personel lokalu może wezwać osoby nadzorujące dzieci do interwencji lub opuszczenia terenu sal zabaw w przypadku zabaw dzieci, które stanowią zagrożenie dla samych dzieci lub innych korzystających.

Przebywanie na terenie klubokawiarni równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dziękujemy, Zarząd MKK Group Sp. z o.o.
ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa